Regulamin przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych