Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów w UŚ w ramach Projektu ATRINBIOTECH – zadanie nr 1