Reaktywacja (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest ?

W sytuacji kiedy student zostaje skreślony z listy studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, jednak po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wznowienie studiów,
  w zależności od sytuacji:
 • podanie z prośbą o wznowienie studiów na dzień obrony pracy dyplomowej wraz ze zgodą promotora pracy (pozytywna opinia promotora).

3. Opłaty:

 • ponowne przyjęcie na studia: opłata wymagana,
 • wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego: brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student skreślony z listy studentów może ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia.
Jednak musi spełnić następujące warunki:

 • musi mieć zaliczony co najmniej pierwszy roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia,
 • student może wznowić studia po przerwie nie dłuższej niż 3 lata, licząc od dnia zakończenia niezaliczonego semestru,

Jeśli student zaliczył wszystkie moduły przewidziane planem studiów może zostać przyjęty na studnia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Student może wznowić studia w terminie nie dłuższym niż 3 lata.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o ponowne przyjęcie na studia, bądź o ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej,
 • w przypadku starania się o ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej na podaniu wymagana jest zgoda promotora pracy,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r.)

9. Podstawa prawna:

§ 27 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r.

10. Informacje uzupełniające:

 • student ponownie przyjęty na studia zostaje wpisany na semestr nie późniejszy, niż następujący po ostatnim semestrze, który student zaliczył przed skreśleniem,
 • semestr, na który dokonany jest wpis warunkowy, nie uznaje się za semestr zaliczony,
 • osoba skreślona z listy studentów wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może ubiegać się o wznowienie studiów w okresie do roku od momentu, gdy kara została jej darowana lub uległa zatarciu,
 • student może zostać ponownie przyjęty na studia tylko raz, w szczególnych przypadkach rektor może podjąć decyzję o kolejnym wznowieniu studiów.
ZałącznikWielkość
ponowne_przyjecie_na_dzien_obrony_pracy.pdf116.64 KB
ponowne_przyjecie_na_studia.pdf157.06 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl