Reaktywacja

1. Co to jest ?

W sytuacji kiedy student zostaje skreślony z listy studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, jednak po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o ponowne przyjęcie na studia, w zależności od sytuacji:
 • podanie z prośbą o ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej wraz ze zgodą promotora pracy (pozytywna opinia promotora).

3. Opłaty :

 • ponowne przyjęcie na studia: opłata wymagana,
 • ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej: brak opłat.

4. Kto może ubiegać się ?

Student skreślony z listy studentów może ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia.
Jednak musi spełnić następujące warunki:

 • musi mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
 • okres przerwy nie może być krótszy niż semestr i nie może być dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia zakończenia niezaliczonego semestru.

Jeśli student zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów może zostać przyjęty ponownie na studia w terminie krótszym niż semestr, wyłącznie w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o ponowne przyjęcie na studia, bądź o ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej,
 • w przypadku starania się o ponowne przyjęcie na dzień obrony pracy dyplomowej na podaniu wymagana jest zgoda promotora pracy,
 • w przypadku starania się o ponowne przyjęcie na studia sprawdź wysokość opłaty jaką musisz uiścić – wysokość opłat określona jest stosownym zarządzeniem Rektora,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 27 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

ZałącznikWielkość
Ponowne_przyjecie_na_dzien_obrony_pracy.pdf52.56 KB
Ponowne_przyjecie_na_studia.pdf50.18 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl