Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

1. Co to jest ?

Student, który nie zdąży złożyć pracy dyplomowej w określonym przez Regulamin terminie może wystąpić z prośbą o wyznaczenie późniejszego terminu złożenia pracy.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej pozytywnie zaopiniowane przez promotora pracy.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zdążył złożyć pracy dyplomowej w semestrze zimowym do 15 lutego, bądź też w semestrze letnim do 30 czerwca, może złożyć wniosek z prośbą o przesunięcie terminu.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,
  • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
  • musisz uzyskać zgodę promotora pracy i jego podpis na podaniu,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 30 ust. 4 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

  • w razie długiej nieobecności promotora, która może wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan powinien wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą,
  • jeśli zmiana promotora nastąpiła w okresie 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, taka sytuacja może być podstawą do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
ZałącznikWielkość
Przedluzenie_terminy_skladania_pracy_dyplomowej.pdf75.03 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl