Protokolanci

  • dr Joanna Koczur (WPiA)
  • dr Marzena Ponicka (administracja ogólnouczelniana)
  • mgr Marek Piestrzyński (administracja ogólnouczelniana)
  • mgr Patrycja Trzeja (WPiA)

Zmodyfikował: ns, 08.07.2020