Projekt stron w pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 69/2015
z dnia 2015-05-18 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej

Pliki:

załącznik nr 1 - rejestracja tytułu pracy dyplomowej

załącznik nr 2 - projekt stron


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl