POROZUMIENIE Z POLICJĄ

Porozumienie zawarte w Katowicach w dniu 7 stycznia 2019 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. mgr. Krzysztofem Justyńskim w sprawie zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni

Wykaz map określających teren Uniwersytetu Śląskiego