Pismo okólne nr 9/2019

z dnia 19-06-2019 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania obsługi administracyjnej wydziałowego pionu kształcenia i studentów do wymogów wynikających z wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 12/2018 * Pismo okólne nr 5/2019 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 24.06.2019