Pismo okólne nr 8/2019

z dnia 19-06-2019 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 24.06.2019