Pismo okólne nr 8/2018

z dnia 15-11-2018 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 6/2018 *

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 1/2019 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 15.01.2019

Wprowadził: ns, 19.11.2018