Pismo okólne nr 8/2016

z dnia 02-11-2016 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów.
Treść:

Dostarczył: Dagmara Lukosek

Wprowadził: ns, 09.11.2016