Pismo okólne nr 8/2015

z dnia 22-12-2015 Rektora UŚ w sprawie ustalenia procentowego podziału czasu pracy nauczycieli akademickich.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 22.12.2015