Pismo okólne nr 8/2012

z dnia 02-07-2012 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie dokumentów.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 09.07.2012