Pismo okólne nr 7/2019

z dnia 03-06-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2019.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 04.06.2019