Pismo okólne nr 7/2017

z dnia 16-05-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2017.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 17.05.2017