Pismo okólne nr 7/2016

z dnia 06-10-2016 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 1/2013 *

Akty uchylające: Pismo okólne nr 11/2016

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 10.10.2016