Pismo okólne nr 6/2019

z dnia 03-06-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 04.06.2019