Pismo okólne nr 6/2015

z dnia 30-09-2015 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 02.10.2015