Pismo okólne nr 5/2019

z dnia 16-04-2019 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania obsługi administracyjnej wydziałowego pionu kształcenia i studentów do wymogów wynikających z wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce..
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 12/2018 *

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 9/2019 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 24.06.2019

Wprowadził: dk, 17.04.2019