Pismo okólne nr 5/2017

z dnia 27-03-2017 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 10/2016 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 30.03.2017