Pismo okólne nr 5/2016

z dnia 24-05-2016 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Pismo okólne nr 13/2019

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 31.05.2016