Pismo okólne nr 4/2017

z dnia 02-02-2017 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 2/2009 * Pismo okólne nr 10/2014  * Pismo okólne nr 2/2017 * Pismo okólne nr 2/2017 *

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 6/2017 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 13.04.2017

Wprowadził: mb, 03.02.2017