Pismo okólne nr 3/2019

z dnia 08-02-2019 Rektora UŚ w sprawie określenia obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru umowy o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014-2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 12.02.2019