Pismo okólne nr 3/2017

z dnia 31-05-2017 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie ustalenia metodologii wyliczenia dodatku specjalnego w oparciu o stawkę godzinową za jedną godzinę dydaktyczną.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 08.06.2017