Pismo okólne nr 3/2017

z dnia 01-02-2017 Rektora UŚ w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli.
Treść:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 9/2018 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 21.11.2018

Wprowadził: ns, 08.02.2017