Pismo okólne nr 2/2019

z dnia 14-01-2019 Rektora UŚ w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014-2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 15.01.2019