Pismo okólne nr 2/2018

z dnia 28-02-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2018.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 01.03.2018