Pismo okólne nr 2/2013

z dnia 08-02-2013 Rektora UŚ w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.
Treść:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 7/2013 * Pismo okólne nr 4/2014  *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 27.05.2014

Wprowadził: dk, 13.02.2013