Pismo okólne nr 2/2009

z dnia 27-02-2009 Rektora UŚ w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 10/2014  * Pismo okólne nr 2/2016 * Pismo okólne nr 2/2017 * Pismo okólne nr 4/2017 * Pismo okólne nr 6/2017 * Pismo okólne nr 5/2018 *

Akty uchylające: Pismo okólne nr 6/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno-Prawny

Zmodyfikował: mb, ns, 26.09.2018

Wprowadził: mb, 13.03.2009