Pismo okólne nr 2/2006

z dnia 28-09-2006 Rektora UŚ w sprawie wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno-Prawny

Wprowadził: mb, 13.03.2009