Pismo okólne nr 16/2019

z dnia 29-11-2019 Rektora UŚ w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego.
Treść:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 2/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 23/2021

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 04.02.2021

Wprowadził: ns, 02.12.2019