Pismo okólne nr 13/2019

z dnia 14-10-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 5/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 14.10.2019