Pismo okólne nr 12/2019

z dnia 09-10-2019 Rektora UŚ dotyczące możliwości awansowania na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach pracowniczych na stanowisku adiunkta oraz awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 10.10.2019