Pismo okólne nr 12/2018

z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania obsługi administracyjnej wydziałowego pionu kształcenia i studentów do wymogów wynikających z wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Treść:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 5/2019 * Pismo okólne nr 9/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 24.06.2019

Wprowadził: ns, 27.12.2018