Pismo okólne nr 1/2019

z dnia 08-08-2019 Kanclerza UŚ w sprawie usprawniania organizacji wewnętrznego obiegu dokumentów.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 08.08.2019