Pismo okólne nr 1/2019

z dnia 14-01-2019 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 6/2018 * Pismo okólne nr 8/2018 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 15.01.2019