Pismo okólne nr 1/2018

z dnia 16-11-2018 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych przetwarzanych w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 1/2015 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 19.11.2018