Pismo okólne nr 1/2018

z dnia 02-02-2018 Rektora UŚ w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 05.02.2018