Pismo okólne nr 1/2017

z dnia 10-01-2017 Rektora UŚ w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki Akademickiej.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 26.01.2017