Pismo okólne nr 1/2015

z dnia 25-04-2015 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Pismo okólne nr 1/2018

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 19.11.2018

Wprowadził: ns, 30.04.2015