Pismo okólne nr 1/2014

z dnia 25-02-2014 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 1/2011 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 25.02.2014