Pismo okólne nr 1/2012

z dnia 18-06-2012 Kanclerza UŚ w sprawie określenia wzoru umowy najmu krótkotrwałego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 27.06.2012