Pismo okólne nr 1/2011

z dnia 18-11-2011 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej..
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Pismo okólne nr 1/2014

Dostarczył: Danuta Suchoń

Zmodyfikował: ns, 25.02.2014

Wprowadził: mb, 28.11.2011