Pismo okólne nr 1/2010

z dnia 05-05-2010 Rektora UŚ w sprawie określenia wzorów umów o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 7/2014  *

Akty uchylające: Pismo okólne nr 6/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 26.09.2018

Wprowadził: mb, 14.05.2010