Pismo okólne nr 1/2009

z dnia 15-01-2009 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców..
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno-Prawny

Wprowadził: mb, 13.03.2009