Pismo okólne nr 11/2018

z dnia 18-12-2018 Rektora UŚ w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych.
Treść:

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 10/2019 * Pismo okólne nr 15/2019 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 18.11.2019

Wprowadził: ns, 18.12.2018