Pismo okólne nr 11/2017

z dnia 30-11-2017 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 10/2016 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 04.12.2017