Pismo okólne nr 10/2019

z dnia 23-07-2019 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 11/2018 *

Akty zmieniające: *Pismo okólne nr 15/2019 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 18.11.2019

Wprowadził: ns, 24.07.2019