Pismo okólne nr 10/2017

z dnia 31-10-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 31.10.2017